Mikä on sissiradisti?

Sissiradisti on viestintään erikoistunut tiedustelualiupseeri. Sissiradistit käyttävät viestitystehtäviin HF-taajuusalueen radioita, joilla on mahdollista saada yhteyksiä satojen tai tuhansien kilometrien päähän ilman kiinteitä verkkoja, satelliitteja, korkeita mastoja tai muita vastaavia raskaan sarjan apuvälineitä. Sissiradistit vastaavat siis kauimpana omista joukoista liikkuvien tiedustelu- ja sissijoukkojen viestiyhteyksistä niin tiedustelupartion mukana kuin tukiasemillakin. Viestityksen lisäksi tiedusteluryhmän radisti toimii ryhmänsä osana kaikissa tehtävissä. 

Tiedustelupartio ilman radioyhteyksiä on arvoton, koska tehtyjä havaintoja ei pystytä viestittämään takaisin omille joukoille. Sissiradistit siis huolehtivat, että tiedustelutiedot siirtyvät kaukaa maastosta johtoportaalle ja vastaavasti partio saa ajantasaiset käskyt ja ohjeet. Tämä tehtävä täytyy suorittaa kaikissa olosuhteissa kulloinkin käytössä olevalla kalustolla ja menetelmillä. Niinpä sissiradistien osaaminen on pitkän matkan tiedustelutoiminnassa kriittinen suorituskyky.

Tiedustelupartio ilman radioyhteyksiä on arvoton, koska tehtyjä havaintoja ei pystytä viestittämään takaisin omille joukoille. Niinpä sissiradistien osaaminen on pitkän matkan tiedustelutoiminnassa kriittinen suorituskyky.

Sissiradistitoiminta sai alkunsa jatkosodan vuosina. Kuvassa alikersantti Lasse Niiranen lähettää sanomaa Kyynel-radiolla kesällä 1943.  (kuva: ERP. 4:n arkisto)

Käsisähkötys morseaakkosilla on sissiradistien perinteinen erikoistaito. Kun kaukopartiomiehet ottivat ensimmäiset Kyynel-radiot käyttöön jatkosodan aikana vuonna 1941, sähkötys olikin ainoa käytössä ollut viesititysmuoto. Nykypäivän radiot tarjoavat monta muutakin digitaalista viestitystapaa, mutta käsisähkötys on säilyttänyt arvonsa yksinkertaisena varamenetelmänä, joka toimii häiriöisissäkin olosuhteissa tai jos osa kalustosta rikkoontuu. Näin nykypäivän sissiradistit ovat tuoneet sota-ajan kaukopartioradistien perinteet uudelle vuosituhannelle.

Millainen on sissiradistin koulutus?

Sissiradistit saavat tyypillisesti hyvin monipuolisen koulutuksen. Radistin on kyettävä toimimaan tiedustelupartiossa eri tehtävissä muun joukon rinnalla, joten laaja tiedustelu-, sissi- ja erätaitojen koulutus on tarpeen sähkötyksen ja muiden viestitystaitojen ohella. Sissiradisteille annetaan myös tavanomaista monipuolisempi ase- ja ampumakoulutus sekä koulutusta erilaisten ajoneuvojen ja raskaiden aseiden tunnistamiseen. Toisaalta varsinkin aikanaan vanhempana reserviläisenä sissiradistin on hallittava myös toiminta tukiasemalla ja tukiasemaryhmän johtaminen.

Koulutus on välillä rankkaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Sähkötyksen, radiokaluston käytön ja HF-radioliikenteen oppiminen vaatii keskittymistä ja paneutumista. Toisaalta koulutukseen kuuluu kymmenien kilometrien jalkamarsseja, jopa useamman sadan kilometrin polkupyörämarsseja sekä useita vuorokausia kestäviä harjoituksia, joissa liikutaan vaihtelevassa maastossa jalan tai hiihtäen raskas rinkka selässä.

HF-radioiden lisäksi sissiradistille opetetaan myös VHF-radioiden, puhelimien, tietokoneiden, salaamislaitteiden ja antennien käyttöä sekä teoriaa niiden taustalla. Halu oppia viestilaitteiden ja viestillisten menetelmien käyttöä on ensiarvoisen tärkeää.

Kaikki sissiradistit saavat johtajakoulutuksen, joten palvelusaika on 347 vuorokautta. Sissiradistiksi valitun ei pääsääntöisesti ole myöhemmin mahdollista vaihtaa muuhun koulutushaaraan tai hakeutua esimerkiksi reserviupseerikoulutukseen. Palvelusvuoteen saattaa kuitenkin sisältyä koulutusta parissakin eri joukko-osastossa. 

Sissiradistien on mahdollista suorittaa I ja II luokan radioviestittäjän tutkintoja. Tutkintoihin sisältyy sähkötyksen anto- ja ottokokeet sekä käytännön radioliikennekoe. Niin tutkintojen suorittamisesta kuin ahkerasta sähkötyksen harjoittelustakin voidaan palkita kuntoisuuslomilla.

Yhdessä joukko-osastossa koulutetaan tyypillisesti parisenkymmentä sissiradistia yhdestä saapumiserästä. Tästä muodostuu usein tiivis, hyvähenkinen ja motivoitunut joukko. Toki jokaisella radistilla on oma vastuunsa hyvän hengen luomisesta uuteen radistiryhmään. Apuna tietenkin ovat motivoituneet ja työhönsä paneutuneet kouluttajat.

Miten pääsen sissiradistiksi?

Sissiradisteja koulutetaan useissa Maavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa:

Ensin on siis kutsunnoissa saatava palvelukseenastumismääräys johonkin näistä joukko-osastoista. Sissiradistikoulutukseen ei järjestetä ennen palvelukseen astumista erillistä pääsykoetta varsinaisten erikoisjoukkojen tapaan. Ennen varusmiespalvelusta täytettävässä alokaskyselyssä on kuitenkin hyvä jo mainita halukkuus sissiradistikoulutukseen, jolloin hakija voidaan suoraan sijoittaa perusyksikköön/komppaniaan, jossa sissiradisteja koulutetaan.

Sissiradistit valitaan alokkaista halukkuuden, rytmikokeen, kuntotestien, terveydentilan ja P-kokeiden perusteella. Hakijan taustan on oltava nuhteeton. Lopullisesti valinnat ratkaisee kouluttajan henkilökohtainen haastattelu.

Hyvä rytmitaju testataan rytmikokeessa. Heikommallakin rytmitajulla voi oppia sähkötystä, mutta kokeella varmistetaan, että hakija kykenee oppimaan taidon varusmiespalveluksen aikana.

Sissiradistiksi ei haeta superihmisiä, mutta kuntotesteissä menestyäkseen ja palvelustehtävissä jaksaakseen on syytä kehittää sekä lihas- että kestävyyskuntoaan ennen palvelukseen astumista. Treeniohjelmia on tarjolla esimerkiksi MarsMars-palvelussa. Kuntotestit koostuvat vauhdittomasta pituushypystä, istumaannoususta, etunojapunnerruksesta sekä 12 minuutin juoksutestistä. Uima- ja hiihtotaitoa vaaditaan.

Terveydentilan osalta vaaditaan palveluskelpoisuusluokka A. Esimerkiksi vaikeammat ihottumat ja allergiat, erittäin huono näkö ilman laseja tai aikaisemmat vammat ja sairaudet, joiden parantumisesta ei ole varmuutta, voivat olla este valinnalle.

Fyysisen kunnon lisäksi sissiradistille on ensiarvoisen tärkeää myös henkinen ja sosiaalinen kunto. Hakijalta odotetaan hyvää motivaatiota, rehellisyyttä, luotettavuutta ja vastuuntuntoisuutta. Yhteistyökyky on tärkeää mutta niin myös itsenäisyys ja oma-aloitteisuus. Laiskoja ja saamattomia, äkkipikaisia ja lyhytjänteisiä, ylimielisiä ja vain omaa etuaan ajattelevia ei kaivata.

Seuraavassa annetaan lisätietoa sissiradistiksi hakemisesta ja sissiradistina palvelemisesta eri joukko-osastoissa. Pyrimme pitämään tiedot ajan tasalla, mutta huomaa, että muutokset ovat aina mahdollisia. 

Jääkäriprikaati ja Lapin rajavartiosto

Pohjoisimmat sissiradistien koulutuspaikat ovat Jääkäriprikaatissa Sodankylässä sekä Lapin rajavartiostossa Ivalossa. Kaikille Sodankylässä ja Ivalossa aloittaville järjestetään infotilaisuus, jossa voi ilmoittaa halukkuutensa sissiradistiksi.

Valintakokeet koostuvat rytmitestistä, 3 km reppujuoksusta 10 kg repun kanssa sekä kouluttajan haastattelusta.

Alokasjakson jälkeen sissiradistiksi valitut siirtyvät Sodankylään, jossa suoritetaan aliupseerikurssi. Aliupseerikurssin jälkeen osa joukosta jatkaa palvelustaan Lapin rajavartiostossa Ivalossa, osa jää Sodankylään. Ivaloon siirtyvillä painottuu loppupalveluksen aikana tiedustelukoulutus heidän toimimiessaan tiedusteluryhmissä radisteina.

Sodankylässä sissiradistit suorittavat SERE B -tason selviytymiskoulutuksen.

Kainuun prikaati ja Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Kaikille Kainuun prikaatissa Kajaanissa sekä Pohjois-Karjalan rajavartiostossa Onttolassa palveluksensa aloittaville järjestetään alokasjakson alussa infotilaisuus, jossa koulutusta esitellään ja voi ilmoittaa alustavan halukkuutensa sissiradistikoulutukseen.

Alustavan halukkuuden ilmoittaneet käsketään haastattelutilaisuuteen, jossa suoritetaan myös rytmitesti. Haastattelutilaisuudessa ilmoitettu halukkuus on sitova. 

Sissiradistikoulutukseen valitut siirtyvät alokasjakson jälkeen Kainuun prikaatin 2. viestikomppaniaan, jossa suoritetaan K-kausi ja aliupseerikurssi. Tänä aikana radistit saavat johtajakoulutuksen ja viestikoulutuksen. Aliupseerikurssin jälkeen 2–3 radistia valitaan seuraavan saapumiserän apukouluttajiksi ja he jäävät Kainuun prikaatiin. Muut siirtyvät loppupalveluksen ajaksi Pohjois-Karjalan rajavartiostoon Onttolaan, jossa annetaan tiedustelukoulutus sekä syvennetään viestikoulutusta.

Porin prikaati

Porin prikaatissa sissiradistikoulutusta annetaan Tiedustelukomppaniassa Niinisalossa sekä Panssarintorjuntakomppaniassa Säkylän Huovinrinteellä.

Niinisaloon sissiradistit valitaan lähtökohtaisesti jo kutsunnoissa Tiedustelukomppaniaan sijoitetuista, mutta halukkuutensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ilmoittamalla myös muista Niinisalon perusyksiköistä voi pyrkiä. Tiedustelukomppaniassa valintakokeet järjestetään kaikille halukkuudesta riippumatta. Halukkuus ilmoitetaan valintakokeessa.

Kaikilla Säkylässä kesän saapumiserässä alokkaana aloittavilla on mahdollisuus osallistua infotilaisuuteen, jossa voi hakea sissiradistikoulutukseen. Varsinainen koulutus järjestetään Panssarintorjuntakomppaniassa. Osan aikaa radistit toimivat omana joukkueenaan, osan aikaa taas osana tiedustelujoukkueita. Tiedustelujoukkueessa sissiradisteillekin annetaan mm. SERE-selviytymiskoulutus.

Kaartin Jääkärirykmentti

Myös Kaartin Jääkärirykmentissä Santahaminassa koulutetaan pientä määrää sissiradisteja. Heidät valitaan ensisijaisesti Esikunta- ja viestikomppanian tiedustelujoukkueesta, mutta myös 1. Jääkärikomppaniasta voi olla mahdollista pyrkiä.

Sissiradistikoulutukseen valitut siirtyvät osaksi vuotta Maasotakouluun Haminaan koulutusta saamaan ja palaavat sen jälkeen Santahaminaan.

Karjalan prikaati ja Maasotakoulu

Kaikilla Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä sekä Maasotakoulussa Haminassa molemmissa saapumiserissä alokkaana aloittavilla on mahdollisuus osallistua infotilaisuuteen, jossa voi ilmoittaa halukkuutensa sissiradistikoulutukseen. Kesän saapumiserän osalta radistikoulutus on keskitetty Haminaan, talven saapumiserästä valitut jaetaan kahteen osastoon Vekaranjärvelle ja Haminaan.

Kaikki halukkaat osallistuvat valintakokeeseen. Valintakokeet koostuvat rytmitestistä, fyysisestä ja psyykkisestä testaamisesta sekä kouluttajien suorittamista haastatteluista. Kaikille koulutukseen valitulle tehdään suppea turvallisuusselvitys, joten rikosrekisteri on este koulutukseen valinnalle.

Koulutukseen valitut siirretään K-jaksolla omaan koulutusjoukkueeseensa. Myös aliupseerikurssin radistit suorittavat omassa koulutusjoukkueessaan. Johtajakauden (jälkimmäinen 6 kk) radistit toimivat partio- ja tukiasemaradistin tehtävissä Karjalan prikaatissa sekä Maasotakoulussa Haminassa.

Radistilinjalta on rajoitetulla määrällä oppilaita mahdollisuus päästä reserviupseerikurssille. Valinnat tehdään kouluttajien esitysten ja joukkotuotannon tarpeen mukaisesti. 

Joukkotuotannon tehtävät Karjalan prikaatissa ja Maasotakoulussa vaihtelevat vuosittain partiotiedustelun ja panssaritiedustelun välillä.