Sissiradistikilta on koko kotimaan laajuisesti toimiva Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sissiradisteja edustava ja yhdistävä poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Kilta ylläpitää ja kehittää jäsentensä koulutushaara- ja viestitystaitoja ja järjestää jäsenilleen asiaankuuluvaa toimintaa.

Killan kaupasta voivat kaikki radioviestittäjän I- tai II-luokan tutkinnon suorittaneet tilata arkeen ja juhlaan sopivan, alkuperäiselle tutkintomerkille uskollisen pienoistutkintomerkin.