Liity kiltaan

Miksi liittyä?

Liittymällä olet mukana lukuisassa samanhenkisten ja samanlaisia kokemuksia jakavien ihmisten joukossa. Jäsenenä voit osallistua ja vaikuttaa killan toimintaan.

Ennen kaikkea tuet killan työtä sissiradistien koulutuksen kehittämisessä ja sissiradistien näkymisessä Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, ja muiden sidosryhmien suuntiin.

Jäsenyyden hakeminen

Killan jäsenyyttä on helpointa hakea sähköisellä lomakkeella.

Hakijan täytyy hyväksyä killan tarkoitus ja säännöt, hakea killan varsinaista tai kannattavaa jäsenyyttä ja liittää jäsenhakemukseen seuraavat tiedot itsestään:

  • täydellinen nimi
  • kotipaikka
  • lähiosoite
  • postinumero ja -toimipaikka
  • sähköpostiosoite
  • sissiradistina palvelemisen aika ja paikka.

Killan hallitus käsittelee jäsenhakemukset pääsääntöisesti heti seuraavassa kokouksessaan. Hyväksymisestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

Kuka voi liittyä?

Sissiradistikillan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä Suomen Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa varusmiespalvelusta suorittaessaan sissiradistin koulutuksen saanut taikka sissiradistien kouluttajana palvellut, killan tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä hyvämaineinen henkilö, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.

Edellinen koskee luonnollisesti myös naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Riittävän painavilla perusteilla myös muita henkilöitä voidaan hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi.

Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Velvollisuudet

Killan varsinaisella jäsenellä on velvollisuus maksaa vuosittain killan syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu, sekä ilmoittaa killalle muuttuneista tiedoistaan, kuten nimen- tai osoitteenmuutoksesta.

Jäsenmaksut

Vuodeksi 2022 vahvistettu jäsenmaksu on 10 euroa. Kannattajajäsenmaksu luonnollisille henkilöille on 20 euroa ja yhteisöjäsenille 200 euroa.

Varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen aikana kiltaan liittyvät on vapautettu ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta.