Rekisteriseloste

Sissiradistikillan jäsenrekisterin Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Sissiradistikilta ry
Yhteystiedot: c/o Jaakko Mäntymaa, Satamakatu 25 A 28, 40100 JYVÄSKYLÄ

Rekisteriasioista vastaava

Henkilö: jäsensihteeri
Yhteystiedot: Riko Timonen, [email protected]

Rekisterin nimi

Jäsenluettelo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on killan lakisääteinen jäsenluettelo (Yhdistyslaki 11 §) sekä sisältää jäsensuhteen hoitamisessa tarvittavia tietoja jäsenistä.

Rekisterin tietosisältö

  • yksilöivä jäsennumero (ei henkilötunnus eikä y-tunnus)
  • jäsenen täydellinen nimi (YhdL 11 §)
  • jäsenen kotipaikka (YhdL 11 §)
  • jäsenen postiosoite
  • jäsenen sähköpostiosoite (ei pakollinen)
  • jäsenyyden alkamispäivä
  • jäsenlaji
  • tieto jäsenen maksamasta liittymismaksusta
  • tieto jäsenen maksamista jäsenmaksuista
  • varsinaisen jäsenen palvelusaika- ja paikka sissiradistina

Säännönmukaiset tietolähteet

Maksutiedot saadaan killan kirjanpidosta, jäsenyyden alkamispäivä hallituksen pöytäkirjoista, muut tiedot luovuttaa jäsen itse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten jäsenluettelotiedot (täydellinen nimi ja kotipaikka). Tietoja ei muutoin luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu, tietojen muuttaminen kirjataan. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioilla ja fyysisillä turvamenettelyillä.